Aydınlar Sitesi - 7

Aydınlar Sitesi - 7
Çiftçi olanlar - Fideci olanlar - Demirci olanlar - Marangoz olanlar - Mobilyacı -  İnşaatçı olanlar. Sıvacı - Duvarcı -  Badanacı Boyacı -  Pimapenci -  Alüminyumcu -  Bilgisayarcı -Telefoncu vs...